{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
داوطلبان كنكور
  • پوشیدن یک روپوش سفید و آویختن یک گوشی روی شانه حالا رویای نزدیک به 700هزار خانواده ایرانی است! رویایی که از کودکی در گوش دانش‌آموزان خوانده شده و حالا حتما وقتش است محقق شود.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر