{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
خودمراقبتی
  • لاغر اندام است و نحیف. یک دستش به چمدان است و دست دیگرش در دست پسربچه ۴ساله‌ای که سرم به‌دست دارد.

  • یک کلیشه ثابت ذهنی اشتباه وجود دارد مبنی بر این‌که هر کسی به مشاوره روان‌شناسی برود حتما دچار جنون است؛ همین کلیشه…

  • این روزها هشتگ‌های کودک آزاری، تجاوز جنسی، قربانیان خاموش و... را در فضای مجازی به وفور می‌بینیم، هشتگ‌هایی که واکنش…

عناوین بیشتر