{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
خودروی بی‌کیفیت
  • براساس آمارهای جهانی، ایران جزو 11کشور اول جهان ازنظر بالا بودن درصد مرگ‌ومیر جاده‌ای است و حتی در برخی از آمارها این رتبه به 4نیز می‌رسد. براساس آمار سازمان بهداشت جهانی در سال 2015میلادی برای ایران به‌طور مشترک با کشور رواندا، رتبه هشتم تعداد کشته‌شدگان جاده‌ای را به‌خود اختصاص داده است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر