خشخاش
  • چهار تا پنج سالی است که بلوط‌های زاگرس میزبان میهمانان ناخوانده‌ای هستند. زاگرس‌نشینان سالیان سال است که پای جنگل‌های…

  • کشت خشخاش در ایران دارای سابقه است. بر اساس اسناد موجود در سال ۱۳۰۵، ایران هر کیلوگرم تریاک را به قیمت ۱۵ دلار…

  • ابهام مبارزه آمریکا با مواد مخدر در افغانستان؛

    ژنرال‌های آمریکا تریاک را تهدیدی نظامی می‌دانستند، اما آنان برای اینکه بتوانند در ‌استراتژی جنگ پیروز شوند به حمایت…

  • ماموران گمرک اینچه برون موفق به کشف ۵۲۳۳ کیلو گرم دانه خشخاش از یک کامیون شدند.

  • بحران سرب در تریاک موجب می‌شود؛

    از زمانی که بحران سرب در تریاک به‌وجود آمد، دو سال گذشته است. وجود سرب و ناخالصی در تریاک موجب شده بود بسیاری از…

عناوین بیشتر