حسین رواسی
  • اقتصاد‌آنلاین گزارش می‌دهد؛

    رئیس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله و پاچه و سیرابی گفت: روند کاهشی قیمت کله پاچه در بازار آغاز شده و با ادامه واردات و…

  • رئیس اتحادیه طباخان کله، پاچه و سیرابی؛

    رئیس اتحادیه طباخان کله، پاچه و سیرابی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر دست کله و پاچه ۸۵ هزار تومان است، افزود: اگر…

  • رئیس اتحادیه طباخان فروشندگان کله پاچه و سیرابی تأکید کرد: برای پخت کله پاچه در واحدهای این صنف به هیچ عنوان از مواد…

  • رییس اتحادیه طباخان، فروشندگان کله‌پاچه و سیرابی گفت: در ماه‌های گذشته کمبود مواد مورد استفاده در بازار کله‌پاچه موجب…

  • رییس اتحادیه طباخان کله، پاچه و سیرابی گفت: تمام کله، پاچه و سیرابی که ماه‌های اخیر در واحدهای صنفی طبخ می‌شود از…

عناوین بیشتر