{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
حسن رزمی
  • دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، بیمه ملی دندانپزشکی و تاسیس صندوق بیمه دندانپزشکی را از مهم‌ترین ماموریت‌های شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وزارت بهداشت در سال97 عنوان کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم با این اقدام برای همیشه دغدغه‌های مردم را از پرداخت هزینه‌های دندانپزشکی تا حدودی رفع کنیم.

  • دبیر شورای آموزش دندانپزشکی عنوان کرد؛

    دبیر شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی با بیان اینکه تمام تلاش ما استفاده از دندانپزشکان بومی در مناطق محروم است، از تشکیل تیمی برای نیازسنجی نیروی انسانی مناطق محروم خبر داد

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر