جواد حسین زاده
 • رئیس مرکز آمارایران مطرح کرد؛

  در سرشماری سال۱۳۹۵، حدود ۲۲میلیون خانوار به ۷۵سؤال در فرم‌های کاغذی پاسخ دادند. از تاریخ تولد گرفته تا نوع جنسیت،…

 • رییس مرکز آمار تبیین کرد:

  فصل بهار امسال به عنوان نخستین فصل متأثر از شیوع کرونا درکنار تداوم آثار تحریم، با شرایط متفاوتی روبه‌رو شد.

 • رییس مرکز آمار ایران گفت: تاکنون دستکاری آمار در مرکز آمار رخ نداده است و امکان بروز آن نیز وجود ندارد و باورپذیر…

 • رئیس مرکز آمار تشریح کرد:

  رئیس مرکز آمار ایران مباحث گوناگون از جمله ظن‌ سیاسی کاری در مورد آمارها، تناقض نرخ بیکاری و رشد اقتصادی در فصل اول و…

 • برای چهارمین سال متوالی رخ داد

  بر اساس اعلام رئیس مرکز آمار، آمار موالید در کشور برای چهارمین سال متوالی رشد منفی پیدا کرده است.

 • مرکز آمار ایران در گزارشی به دلایل سازگاری آمار اشتغال با رشد اقتصادی پرداخت و به هزینه مصرف نهایی خانوار در سال۹۸…

 • در صورتی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با رشد اقتصادی, نرخ بیکاری کاهش می یابد. رئیس مرکز آمار در یک بررسی…

 • رئیس مرکز آمار ایران:

  رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری بهار سال ۹۹ گفت: ۲میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و ۱.۵میلیون نفر…

 • رییس مرکز آمار ایران:

  رئیس مرکز آمار ایران با اشاره به وضعیت نرخ بیکاری بهار سال ۹۹ گفت: ۲ میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و ۱.۵ میلیون…

 • رییس مرکز آمار درباره همخوان نبودن برخی آمار در کشور گفت: اصل بی‌طرفی از اصول بنیادین مرکز آمار است و عدم همخوانی به…

عناوین بیشتر