جسون تووی
  • با وجود افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تورم عربستان به میزان محسوسی کاهش یافت.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر