تولید معدنی
  • تقریبا ۸۳ درصد معادن کشور با مناطق محروم روستایی همجوار است و این موضوع، اهمیت فعال شدن ذخایر معدنی در جهت اشتغال‌زایی…

  • مدیرعامل معدن مس مزرعه خبر داد؛

    سیاوش حاتم‌زاده مدیرعامل معدن مس مزرعه گفت: با تلاش تمامی کارکنان شاهد رشد ۲۰ درصدی در تولید در معدن و کارخانه تغلیظ…

  • معادن بزرگ جهان از پیامدهای کرونا بی‌نصیب نماندند و گزارش‌ها حاکی است برخی معادن جهان بعد از تعطیلی‌های مربوط به شیوع…

  • ایران به لحاظ تنوع مواد معدنی در بین ۱۰کشور نخست جهان قرار دارد و حدود ۷درصد از ذخایر شناخته‌ شده معدنی جهان در ایران…

عناوین بیشتر