{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
تشویق کودکان
  • همه انسان‌ها از بزرگ و کوچک گرفته تا پیر یا کودک از تحسین و مورد تشویق قرارگرفتن لذت می‌برند.

  • بسیاری از والدین برای تشویق کردن کودکان به مسواک زدن مشکل دارند. درواقع برخی از کودکان حاضرند هر کاری بکنند تا از زیر مسئولیت مسواک زدن فرار کنند.

  • صداقت یعنی، حقیقت‌گویی؛ یعنی گفتن آن‌چه که رخ داده است؛ یعنی درستی با خود؛ یعنی مقابله با اشتباه‌های خود؛ یعنی صحبت کردن درباره آنچه که فکر می‌کنیم و عمل‌کردن به آن‌چه که می‌گوییم؛ تا حدی که هیچ تناقض و دوگانگی‌ای بین افکار، رفتار و کلمات ما وجود نداشته باشد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر