{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
تسهیلات کشاورزی
  • هیات وزیران با اصلاح مصوبه پیشین خود و به منظور تسریع در بازتوانی معیشتی خسارت دیدگان و همچنین بهره مندی خسارت دیدگان سیل فروردین ماه سال جاری، با تمدید سررسید اقساط تسهیلات کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیرمترقبه تا پایان شهریور ۱۳۹۸ موافقت کرد.

  • معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: ارائه تسهیلات و تخصیص یارانه‌های بخش کشاورزی نیازمند تقویت و بازنگری است.

  • در پی انتشار خبری در خصوص اجرای ناقص و در برخی موارد توقف بخشودگی جریمه تاخیر و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده و امهال ۳ساله اصل وام بدون در نظر گرفتن سقف، از سوی برخی بانک‌ها از جمله "بانک کشاورزی"، روابط عمومی بانک کشاورزی توضیحات زیر را به دفتر اقتصاد آنلاین ارسال کرده است که شرح کامل آن را در ادامه می‌خوانید؛

  • با تاخیر حدود 1.5ساله و پس از پیگیری‌های متعدد درباره عدم اجرای بند خ ماده33 قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر بخشودگی جریمه تاخیر و سود تسهیلات کشاورزان خسارت دیده و امهال 3ساله اصل وام بدون در نظر گرفتن سقف، برخی بانک‌ها از جمله "بانک کشاورزی" از انتهای ماه گذشته با تعیین سقف، اقدام به اجرای ناقص این قانون کردند، اما از چند روز پیش این بانک به عنوان بزرگترین طلبکار کشاورزان اعلام کرد بار دیگر اجرای قانون را متوقف می‌کند. بانک کشاورزی که عدم تخصیص منابع مالی را بهانه توقف اجرای قانون عنوان کرده، کمتر از ۱۰روز مانده به نوروز حجمی از اخطاریه، احضاریه و اجراییه بر سر کشاورزان آوار کرده است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر