{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
بی ادب
  • لجبازی و ناسزاگویی کودکان دغدغه بسیاری از خانواده‌هاست تا آنجایی که گاهی ترس بیماری فرزندانشان را در دل آنها…

  • بسیاری از والدین با یک سوال مهم به روانشناس مراجعه می‌کنند؛ «چرا بچه‌ام بی ادب است؟» اما به نظر می‌رسد این افراد پیش…

عناوین بیشتر