{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
بیماری نخاعی
  • زندگی یک زن جوان که مبتلا به نوعی بیماری نادر نخاعی شده بود برای همیشه تغییر کرد. این زن با نوعی گردن درد عجیب یک روز صبح از خواب بیدار و تا پایان روز فلج شد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر