{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
بودجه خانوار
  • مطابق آمار بودجه خانوارها در سال۱۳۹۷ مشخص شد؛

    در حالی متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۹.۳ درصد رشد کرده که نرخ تورم سال ۱۳۹۷ به میزان ۲۷ درصد بوده است. یعنی خانواده‌های ایرانی در سال گذشته مصرف خود را به میزان ۷.۷ درصد کاهش داده‌اند.

  • بانک مرکزی هر سال گزارشی را از وضعیت بودجه خانوار منتشر می‌کند که نشان می‌دهد خانوارهای ایرانی، چقدر درآمد دارند و هزینه زندگی آنها چقدر است. همچنین جزییات این گزارش اطلاعاتی را درباره نحوه هزینه کرد درآمد خانواده‌ها و بخش‌هایی که بیشترین میزان هزینه را به خود اختصاص داده‌اند، نشان می‌دهد.

  • یک کارشناس اقتصادی تحلیل کرد :

    جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت بودجه خانوار شهری در سال 94 نشان از کاهش کسری سالانه بیش از یک‌میلیون‌تومانی کسری بودجه خانوارها به 7هزارتومان دارد؛

  • بانک مرکزی گزارش بودجه خانوارهای شهری کشور در سال گذشته را منتشر و تصویر آماری از برخی از‌ مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی خانواده‌های کشور را به‌روز کرد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر