ایفیک
  • طی حکمی از سوی وزیر اقتصاد؛

    وزیر امور اقتصادی و دارایی طی حکمی علی جنتی را به سمت عضو موظف هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاریهای خارجی ایران منصوب کرد.

عناوین بیشتر