{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
التهابات ارزی
  • یکی از مهم‌ترین اقدامات دولت‌ها، تدوین سیاست تجاری است که منجر به افزایش یا محدویت میزان تجارت، حمایت از تولید داخلی، افزایش صادرات در جهت گسترش بازار برای صنایع داخلی، ایجاد محدودیت در واردات در جهت حمایت از صنایع نوزاد یا کنترل تقاضای ارز، حمایت از واردات کالاهای سرمایه‌ای در جهت سرعت بخشیدن به رشد و توسعه اقتصادی و ایجاد محدودیت برای واردات کالاهای موثر بر ایجاد کسری تراز پرداخت‌های کشور و درنهایت موجب توسعه همگرایی‌های تجاری در سطوح مختلف دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی می‌شود.

عناوین بیشتر