{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
افراد منفی
  • افراد موفق کسانی هستند که توانسته‌اند بین اندیشیدن به مشکلات و مثبت‌ماندن تعادل ایجاد کنند، آنان در عین حال که به چالش‌ها و شکست‌هایشان فکر می‌کنند، هرگز هم اجازه نمی‌دهند مشکلات، انگیزه و کارایی مثبت آنها را از بین ببرد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر