{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
ارقام رسمی پولی
  • بررسی‌ روند رشد روزانه ارقام پولی در 11 ماه منتهی به خرداد ماه امسال گویای رشد 1150 میلیارد تومانی نقدینگی در هر روز است و با این روند نقدینگی در پایان شهریور ماه به 2086 هزار و 860 میلیارد تومان رسیده است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر