{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
نتایج جستجو ...
  • آمارهای جدیدی که معاونت شهرسازی وزارت راه و شهرسازی منتشر کرده نشان از آن دارد که وضعیت رشد جمعیتی ایران در طول سال‌های گذشته تفاوت چندانی پیدا نکرده و همچنان چه…

  • مقررات نوین تحولات بانکی امضا و ابلاغ شد

    رییس جمهوری نسل جوان تحصیلکرده را بزرگترین سرمایه و امیدآفرینان امروز و فردای کشور، نظام و ملت دانست و تصریح کرد: برای عبور شتابان از مشکلات و معضلات باید نشاط و…

  • خطر اسلام انقلابی در برابر انقلاب اسلامی

    رییس جمهوری یکی از آثار مهم برجام را توسعه امید در نسل جوان ایران دانست و گفت: اگر این امید افزایش یافت می توانیم بر مشکلات غلبه کنیم.