{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
کاتولیک
  • استان کبک کانادا یکی از مشهور‌ترین استان‌های کاناداست که مردم آن عموما فرانسوی صحت می‌کنند. البته زبان انگلیسی نیز در برخی نقاط این استان دیده می‌شود اما زبان غالب فرانسوی است. فارغ از اطلاعات عادی و رایجی که بارها در مورد این استان شنیده‌اید.

  • پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان در نخستین سفر خود به منطقه خلیج‌فارس، وارد امارات شد.

  • پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک ها در موعظه های روز یکشنبه خود خواستار اقدامی مشترک برای صلح در سوریه و سایر مناطق جهان شد.

  • خوشبختانه خورجین تاریخ بشری پر است از تجارب آموختنی. برای بهره مندی از این همه تجارب با ارزش فقط مختصری کنجکاوی، مطالعه و بصیرت لازم است. در اینجا یکی از این تجارب به اختصار مرور می شود.

  • این پرسش که چگونه بخشی از جهان، که به طور کلی غرب خوانده می شود، در موضع قدرت قرار گرفته و فعلآ قدرت بلا منازع جهان در حیطه علم، تکنولوژی، اقتصاد و نظامی گری است، برای بسیاری از دانشجویان علوم اجتماعی متفکرین و قشر های تحصیل کرده در کشور ما و سایر کشور ها پیوسته مطرح بوده و در واقع یکی از مهمترین پرسش هائی است که درزمینه اقتصاد،جامعه شناسی،سیاست ودیپلماسی مطرح است.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر