{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
وزارت فرهنگ و ارشاد
  • دریافت اینترنت رایگان خبرنگاران منوط به ثبت اسامی خبرنگاران توسط مدیران مسئول رسانه ها در سایت سامانه جامع رسانه های کشور شد.

  • : برای چرخیدن چرخ هر روزنامه‌ای اگر هزار درد باشد و هزار درمان، یک درد هست که برایش درمانی نیست: کاغذ! کاغذ روزنامه که نباشد، روزنامه نیست و همین درد است که باعث شده این روزها مسئولان چاپ روزنامه‌ها، دربه‌در در بازار تهران به دنبال کاغذ روزنامه باشند تا اخبار و گزارش‌ها کلمه شوند و روی دکه بیایند.

  • جمع، جمعیت و جماعت و نحوه زندگی مردم را می‌توان با تساهل و تسامح هسته اصلی و مرکزی مطالعه جامعه شناختی دانست. مفهومی که به مرور زمان و متناسب با تغییرات مردمان جهان تغییر و تطور یافته است.

  • صاحب‌امتیاز و مدیرمسؤول روزنامه‌ی عصر مردم با ابراز نگرانی از وضعیت نشریه‌های مکتوب در کشور و استان فارس، تصریح کرد که هفت روزنامه‌ی فعال استان فارس، به دلیل ناتوانی در رفع مشکلات مالی، در آستانه‌ی تعطیلی قرار گرفته است.

  • سخنگوی نمایشگاه کتاب تهران از ابلاغ دستورالعمل یارانه بن خرید کتاب در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران خبر داد.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر