{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
شور و نشاط
  • شهاب حسینی بابت حضور زنان ایران در استادیوم فوتبال ابراز شادی و شوق کرد و نوشت: آفرین بر این تصمیم، شور و شعف بانوی ایرانی، شور و نشاط جامعه است.

  • ضرورت نیاز به تعامل با جهان برای حل مشکلات؛

    رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه باید در جامعه نشاط داشته باشیم، گفت: چگونه است که هر چه غم و اندوه باشد حلال است اما یک دقیقه که بخندیم حرام است.

  • سالمندی یکی از مراحل مختلف رشدی انسان ها است که در آن افراد ممکن است بیشتر به افسردگی مبتلا بشوند. در این مرحله از زندگی اتفاقات ناگوار بیشتری برای فرد رخ می دهد مثل از دست دادن همسر، دوست، ناتوان شدن ضعف جسمانی و ... . اطرافیان می توانند نقش زیادی را بر روی سرحال کردن سالمندشان داشته باشند.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر