{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
شبکه عصبی
  • دستان شما دارای برخی از حساس‌ترین گیرنده‌های لمسی در بدن شما هستند و همه گیرنده‌های لمسی به وسیله یک شبکه عصبی به مغز شما متصل می‌شوند. اگر حتی یکی از اعصاب دست آسیب ببیند، مغز شما ممکن است هیچ کدام از اطلاعات حسی را از دستان شما دریافت نکند.شما در دست یا انگشتان دست‌تان احساس سوزن سوزن شدن یا بی‌حسی می‌کنید.

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر