{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
دوستداران محیط زیست
  • کلبه‌های شناور در ٦ تالاب گیلان رها می‌شود؛ انداختن شناورها در آب یعنی بر هم زدن خواب پرنده‌های تالابی. همین دو هفته پیش یکی از این شناورهای بزرگ را روی شانه تالاب استیل سوار کرده بودند، مدیران و معاون‌های استانی هم با لباس رسمی برای افتتاح آمده بودند.

  • یک دوستدار محیط زیست برای اینکه نحوه نگرش دیگرا به آشغال‌هایی که تولید می‌کنند را عوض کند، حاضر شد همه آشغال‌هایی که تولید کرده را بپوشد!

logo-alo-eghtesadonline

عناوین بیشتر