{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
خدمت رسانی
  • سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛

    سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت : بر اساس برنامه های جدید ارایه شده از سوی دولت در راستای خدمت رسانی مطلوب به مردم، حداقل 11 میلیون خانوار از کمک های حمایتی و سبد کالای خاص برخوردار می شوند.