{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}
انتخابات ریاست جمهوری آینده
  • نظام پرداخت‌ عادلانه نیست

    نوبخت رفتار آن دسته از مدیران دولتی را که از روزنه‌های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند را ظلم…

عناوین بیشتر