<![CDATA[اقتصادآنلاین]]> https://www.eghtesadonline.com Sun, 28 May 2023 19:26:36 +0000 Sun, 28 May 2023 08:45:29 +0000 info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) info@aasaam.com (aasaam) aasaam fa-IR <![CDATA[فهرست محبوب ترین خودروهای چینی در ایران + جدول قیمت]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718814-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718814-%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA بر اساس فهرست محبوب ترین خودروهای چینی در ایران، شاسی بلند ارزان چینی قیمت چری تیگو ۷ IE به یک میلیاردو ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت فونیکس FX پریمیوم از ماشین های پرفروش چینی هم به ۲ میلیاردو ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است. برلیانس کراس ماشین ارزان چینی هم یک میلیاردو ۳۵۰ میلیون تومان است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی چینی را در بازار مشاهده می‌کنید.  

قیمت خودروهای چینی

]]>
Sun, 28 May 2023 19:15:27 +0000
<![CDATA[قیمت کنسرو تن ماهی چیزی معادل قیمت یک سیخ کباب شد! + جدول قیمت انواع تن ماهی]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-204/718584-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-204/718584-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%DB%8C%D8%AE-%DA%A9%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87%DB%8C قیمت روز انواع تن ماهی را در ادامه می خوانید؛

 اقتصادآنلاین- فائزه امین پویا، قیمت کنسرو تنن ماهی در روغن گیاهی ماوی  ۱۸۰ گرمی مبلغ ۸۹,۰۰۰ تومان است این در حالیست که قیمت  کنسرو ماهی تن با فلفل قرمز در روغن طبیعت ۱۸۰ گرمی مبلغ ۶۹,۹۰۰ تومان اعلام شده است.

جهت اطلاع از جدیدترین قیمت مواد غذایی در بازار به سرویس "مواد غذایی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.

]]>
Sun, 28 May 2023 19:00:00 +0000
<![CDATA[روز سیاه فونیکس سواران / قیمت تیگو ۸ پرومکس ۸۵۰ میلیون ریخت!]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718869-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718869-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA قیمت تیگو ۸ پرومکس نسبت به روز گذشته ۱۰۰ میلیون ریزش داشته اشت. قیمت فونیکس مدیران خودرو مدل FX پریمیوم نیز ۱۰۰ میلیون ارزان شده است. قیمت تیگو ۷ پرو اکسلنت و تیگو ۸ پرو پرمیوم نیز با کاهش ۵۰ میلیونی به روز شد. تا به این لحظه خریداران تیگو ۸ پرومکس بیشترین ضرر را کردند چراکه قیمت این خودرو نسبت به اول اردیبهشت ماه ۸۵۰ میلیونی ارزان شده است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی فونیکس را در بازار مشاهده می‌کنید.

قیمت خودروهای فونیکس در بازار

]]>
Sun, 28 May 2023 18:45:56 +0000
<![CDATA[جدیدترین لیست ماشین های کره ای‬‎ در ایران / جدول قیمت]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718816-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718816-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA بر اساس لیست ماشین های کره ای‬‎ در ایران، قیمت کیا اسپورتیج ۴ به ۵ میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت خودرو مونتاژی هیوندای اکسنت نیز ۲ میلیاردو ۲۵۰ میلیون تومان است. قیمت خودرو شاسی بلند کره ای لوکس کیا سورنتو ۴ نیز ۶ میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای کره ای را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت بازار انواع خودرو کره ای

]]>
Sun, 28 May 2023 18:15:48 +0000
<![CDATA[قیمت جدید خودروهای شاسی بلند ژاپنی اعلام شد + جدول]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718817-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718817-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 بر اساس جدیدترین قیمت خودروهای شاسی بلند ژاپنی در ایران، قیمت تویوتا C-HR به ۵ میلیاردو ۶۵۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت شاسی بلند محبوب لکسوس NX هیبرید نیز ۱۰ میلیاردو ۵۰۰ میلیون تومان شده است.شاسی بلند ژاپنی یعنی نیسان ایکس تریل۵ میلیاردو ۶۵۰ میلیون تومان است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودرو ژاپنی در بازار آزاد را مشاهده می‌کنید.

قیمت بازار انواع خودروهای ژاپنی

]]>
Sun, 28 May 2023 17:45:58 +0000
<![CDATA[بهترین شاسی بلند ارزان قیمت در ایران چند؟ + جدول وارداتی و مونتاژی]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718819-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718819-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C بر اساس قیمت بهترین شاسی بلند ارزان قیمت در ایران، قیمت چری تیگو ۷ به یک میلیاردو ۸۵۰ میلیون تومان رسیده است. همچنین قیمت فیدلیتی پرایم پنج نفره نیز به یک میلیاردو ۹۰۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت فونیکس تیگو ۸ نیز به ۳ میلیاردو ۳۵۰ میلیون تومان رسیده است.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای شاسی بلند به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو شاسی بلند

]]>
Sun, 28 May 2023 17:15:11 +0000
<![CDATA[تداوم ریزش قیمت انواع دنا / دنا پلاس صفر ۵۴۴ میلیون شد!]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718812-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718812-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B4%D8%AF قیمت دنا پلاس اتوماتیک طی ۷ روز گذشته ۳۰ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت جدید دنا پلاس دنده ای ساده نیز ۶۸۰ میلیون تومان است که طی مدت گفته شده ۲۰ میلیون کاهش داشته است. قیمت دنا پلاس ۶ دنده توربو نیز با ریزش ۲۰ میلیونی به روز شده است. قیمت کارخانه دنا پلاس اتوماتیک توربو نیز ۵۴۴ میلیون اعلام شده است.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای دنا به دست خواهید آورد.

قیمت بازار انواع خودرو دنا

]]>
Sun, 28 May 2023 16:48:55 +0000
<![CDATA[سقوط سنگین قیمت انواع ۲۰۷ / پژو ۲۰۷ صفر ۴۱۷ میلیونی شد!]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718853-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718853-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF بر اساس قیمت پژو ۲۰۷ ، قیمت ۲۰۷ اتوماتیک MC طی دو روز گذشته ۱۵ میلیون ارزان شده است، قیمت این خودرو نسبت به ۳ هفته گذشته ۱۲۰ میلیون ریخته است. قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای فرمان برقی ۱۴۰۱ نیز طی مدت گفته شده ۵۰ میلیون ریزش پیدا کرده است. پژو ۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P نیز در این مدت ۱۵۰ میلیون ارزان شده است. قیمت کارخانه پژو ۲۰۷ MC اتوماتیک نیز ۴۱۷ میلیون تومان شده است و قیمت پژو ۲۰۷ دنده ای درب کارخانه ۳۱۸ میلیون اعلام شده است.

در جدول زیر قیمت روز انواع پژو ۲۰۷ را در بازار مشاهده می‌کنید.

قیمت بازار انواع خودروهای پژو ۲۰۷

]]>
Sun, 28 May 2023 16:15:41 +0000
<![CDATA[یخچال و فریزر بوش ۱۷۲ میلیون تومان شد! + جدول قیمت انواع یخچال ساید و دوقلو]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-73/718612-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-73/718612-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DB%8C%D8%AE%DA%86%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%82%D9%84%D9%88 قیمت یخچال فریزرهای ارزان موجود در بازار را در ادامه می خوانید.

 اقتصادآنلاین - فائزه امین پویا، قیمت یخچال و فریزر دوقلو دوو مدل   D۴LR-۰۰۲۰SS/D۴LF-۰۰۲۰SS  با ظرفیت ۴۰ فوت مبلغ ۵۴,۶۰۰,۰۰۰ تومان است این درحالیست که قیمت یخچال فریزر بوش KAG۹۰AW۲۰۴ / ساید بای ساید با ظرفیت ۳۰ فوت مبلغ ۱۷۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت گذاری شده است.

برای اطلاع از جدیدترین قیمت لوازم خانگی و آگاهی از نرخ‌ها در بازار لوازم خانگی ایرانی و خارجی روزانه به سرویس "لوازم خانگی" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.

]]>
Sun, 28 May 2023 16:00:00 +0000
<![CDATA[همه مدل های ساینا ارزان شد / قیمت جدید ساینا S چند؟ + جدول]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718852-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718852-%D9%87%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%A7-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 بر اساس قیمت ساینا صفر همه مدل های ساینا نسبت به روز گذشته ۵ میلیون ارزان شده است. همچنین قیمت ساینا اس دنده ای گازسوز به ۴۰۰ میلیون تومان رسیده است اما قیمت ساینا S در کارخانه ۲۶۱ میلیون تومان است. قیمت کارخانه ساینا S اتوماتیک هم ۳۳۰ میلیون تومان است.

در جدول زیر قیمت روز انواع ساینا را در بازار مشاهده می‌کنید

قیمت بازار انواع خودرو ساینا

]]>
Sun, 28 May 2023 15:45:31 +0000
<![CDATA[ماشین فرانسوی چی بخریم؟ + قیمت روز وارداتی و مونتاژ]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718818-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718818-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98 بر اساس قیمت خودروهای مونتاژ و وارداتی فرانسوی، قیمت پژو ۲۰۰۸ نسبت به ۷ اردیبهشت ماه ۲۰۰ میلیون ارزان شده است. قیمت رنو داستر SE نیز ۳۳۰ میلیون ریزش داشته است. همچنین قیمت خودروی وارداتی فرانسوی یعنی رنو تالیسمان E۳ حوالی ۳۰۰ میلیون ارزان شده است. قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ نیز ۹۰ میلیون کاهش را به ثبت رسانده است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروهای فرانسوی را در بازار مشاهده می‌کنید.

قیمت بازار انواع خودروهای فرانسوی

]]>
Sun, 28 May 2023 15:15:04 +0000
<![CDATA[قیمت های جالب ماشین های لباسشویی ایرانی؛ لباسشویی آبسال چند؟ + جدول قیمت ها]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-73/718609-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-73/718609-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7 آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع ماشین لباسشویی موجود در سطح بازار براساس درج قیمت در سایت های فروش اینترنتی است؛

اقتصاد آنلاین - فائزه امین پویا؛ در بازار لوازم خانگی قیمت ماشین لباسشویی آبسال WRE۵۳۰۷-W با ۵ کیلوگرم مبلغ ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان است این در حالیست که قیمت ماشین لباسشویی پاکشوما TFU - ۶۶۱۰۰ WT با ۶ کیلوگرم مبلغ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان اعلام شده است

جهت اطلاع از جدیدترین قیمت لوازم خانگی و آگاهی از نرخ‌ها در بازار لوازم خانگی ایرانی و خارجی روزانه به سرویس "لوازم خانگی" در پایگاه خبری اقتصادآنلاین مراجعه نمایید.

]]>
Sun, 28 May 2023 15:00:00 +0000
<![CDATA[پژو ۲۰۶ امروز هم ارزان شد / ضرر ۷۵ میلیونی خریداران این مدل!]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718815-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718815-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%84 بر اساس تفاوت قیمت پژو ۲۰۶ صفر نسبت به ۷ اردیبهشت ماه، قیمت ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما ۱۴۰۱ حوالی ۷۵ میلیون تومان پایین آمده است. این خودرو نسبت به روز گذشته نیز ۱۰ میلیون ارزان شده است. قیمت ۲۰۶ صفر تیپ ۳ مدل ۱۴۰۲ نیز ۵۵ میلیون ریزش را ثبت کرده ایت. قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۱ حوالی ۹۰ میلیون ارزان شده است. قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ مدل ۱۴۰۰ نیز ۶۵ میلیون ارزان شد.

 قیمت روز خودروهای پژو ۲۰۶ را در جدول زیر می خوانید.

قیمت بازار انواع خودرو پژو ۲۰۶

]]>
Sun, 28 May 2023 14:45:40 +0000
<![CDATA[فقط یک مدل سورن بالای ۶۰۰ میلیون ماند + لیست قیمت بازار و کارخانه]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718855-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718855-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87 قیمت همه مدل های خودروی سمند سورن پلاسن بنزینی کمتر از ۶۰۰ میلیون تومان است. تنها خودروی سورن پلاس دوگانه‌سوز ۶۱۰ میلیون تومان قیمت دارد.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای سمند سورن پلاس به دست خواهید آورد.

 

]]>
Sun, 28 May 2023 14:31:29 +0000
<![CDATA[ریزش ۵۵ میلیونی قیمت کوییک S در بازار / جدول قیمت انواع کوییک صفر]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718813-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-66/718813-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D9%88%DB%8C%DB%8C%DA%A9-%D8%B5%D9%81%D8%B1 بر اساس تغییرات قیمت کوییک صفر نسبت به ۷ اردیبهشت ماه، کوییک S ، مدل ۱۴۰۲ حوالی ۵۵ میلیون تومان ارزان شده است. قیمت کوییک R نیز ۵۵ میلیون کاهش پیدا کرده است. کوییک اتوماتیک پلاس نسبت به مدت گفته شده ۶۵ میلیون ارزان شده است که ۱۵ میلیون ریزش آن مربوط به روز گذشته است.

در جدول زیر قیمت روز انواع خودروی کوییک صفر را در بازار مشاهده می‌کنید.  

قیمت بازار انواع خودرو کوییک

]]>
Sun, 28 May 2023 14:15:13 +0000
<![CDATA[کدام خودروی سایپا کمتر ارزان شد؟ + لیست قیمت]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718846-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718846-%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D9%BE%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA پیکاپ زاگرس با کاهش ۲۵ میلیون تومانی بیشترین ریزش قیمت در بین محصولات ساپیا را داشت. خانواده تیبا نیز با 1 میلیون کاهش کمتر از سایر خودروها ارزان شدند!

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای سایپا در بازار به دست خواهید آورد

 

]]>
Sun, 28 May 2023 13:58:37 +0000
<![CDATA[با کمتر از ۷ میلیون چه گوشی موبایلی بخریم؟ + جدول قیمت]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-112/718627-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-112/718627-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%DA%86%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA آنچه در زیر می‌آید قیمت انواع گوشی موبایل در سطح بازار تهران است؛

به گزارش اقتصادآنلاین،  قیمت گوشی شیائومی مدل Poco C۴۰ دو سیم کارت ظرفیت ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت مبلغ ۶,۴۰۵,۰۰۰ تومان است این درحالیست که قیمت گوشی موتورلا مدل Moto G۲۲ دو سیم کارت ظرفیت۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت مبلغ ۶,۱۰۰,۰۰۰ تومان است

جهت اطلاع از جدیدترین قیمت گوشی و آگاهی از نرخ‌ها در بازار موبایل تهران روزانه به سرویس "موبایل" در پایگاه خبری اقتصاد آنلاین مراجعه نمایید.

]]>
Sun, 28 May 2023 13:00:56 +0000
<![CDATA[لیفان باز هم ثابت ماند + لیست قیمت کرمان موتور]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718851-%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718851-%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1 قیمت محصولات کرمان موتور به جز لیفان کاهش داشتند. کی‌ام‌سی K7 با کاهش ۳۰ میلیونی بیشتر از همه ارزان شد و کمترین کاهش قیمت را نیز جک J4 ثبت کرد.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای کرمان موتور در بازار به دست خواهید آورد.

 

]]>
Sun, 28 May 2023 12:31:31 +0000
<![CDATA[فقط یک مدل ال ۹۰ گران شد! + لیست قیمت]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718782-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718782-%D9%81%D9%82%D8%B7-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA قیمت انواع خودرو ال ۹۰ نسبت به هفته گذشته ثابت مانده است و تنها رنو تندر ۹۰ E۲ بنزینی افزایش قیمت ۲۰ میلیون تومانی ثبت کرد و به ۹۱۰ میلیون تومان رسید. بر این اساس رنو پارس تندر دنده‌ای ۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰ و رنو تندر ۹۰ پلاس اتوماتیک ۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت خورد.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات بیشتری درباره قیمت روز خودروهای ال نود به دست خواهید آورد

]]>
Sun, 28 May 2023 12:01:45 +0000
<![CDATA[دیگنیتی پرایم کمتر از ۲ میلیارد شد + لیست خودروهای بهمن موتور]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718780-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718780-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D9%86%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1 قیمت محصولات بهمن موتور امروز کاهش ۵ الی ۳۰ میلیونی داشت، در این بین دیگنیتی پرایم با کاهش ۲۵ میلیون تومانی به زیر ۲ میلیارد تومان بازگشت.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز خودروهای بهمن موتور در بازار به دست خواهید آورد.

]]>
Sun, 28 May 2023 11:31:31 +0000
<![CDATA[طلا امروز هم ارزان شد / آخرین قیمت ها از بازار طلا هفتم خرداد ماه (مثقال ۱۸ عیار، طلا گرم ۱۸ عیار)]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718796-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718796-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%87%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D8%B1 قیمت طلا برای امروز اعلام شد، قیمت طلای ۱۸ عیار به ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. که نسبت به روز گذشته کاهشی داشته است.

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، ویژگی‌هایی مثل نقدشوندگی سریع، حمل آسان (ارزش بالا در حجم کم) و نگهداری راحت (فاسد نمی‌شود، زنگ نمی‌زند و از بین نمی‌رود) باعث شده که این فلز کمیاب از دیرباز مورد توجه افراد و دولت‌ها قرار بگیرد. طلا فلزی چکش‌خوار است و به‌سادگی شکل می‌گیرد. همین موضوع باعث شد که در دوران باستان، نفیس‌ترین و ظریف‌ترین مصنوعات از طلا ساخته شوند. قیمت طلای ۲۴ عیار از عیارهای ۲۲ و ۱۸ بالاتر است. اما برای نگه‌داری و سرمایه‌گذاری طلای ۲۴ بهترین گزینه نیست. طلای خالص (۹۹٫۹%) به‌سادگی آسیب می‌بیند و تغییر شکل می‌دهد.

قیمت امروز طلا  اعلام شد. بر این اساس هر گرم طلای ۱۸ عیار به قیمت ۲ میلیون و ۴۸۸ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. هر گرم طلای ۲۴ عیار ۳ میلیون و ۳۲۴ هزار و ۲۰ تومان قیمت گذاری شد. همچنین هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۹۴۷ دلار به فروش می رسید. گفتنی است، قیمت امروز مثقال طلا به ۱۰ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان رسیده است.

]]>
Sun, 28 May 2023 11:07:37 +0000
<![CDATA[ریزش ۸۰ میلیونی قیمت تیگو ۸ + لیست محصولات مدیران خودرو]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718777-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718777-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%DA%AF%D9%88-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88 همه خودروهای مدیران خودرو امروز کاهش قیمت ثبت کردند در این میان خانواده تیگو ۸ با کاهش ۴۰ الی ۸۰ میلیون تومانی بیش از سایر خودروها ارزان شد.

 با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای مدیران خودرو به دست خواهید آورد

]]>
Sun, 28 May 2023 11:01:17 +0000
<![CDATA[سکه به ۳۰ میلیون ۵۸۶ هزار تومان رسید (هفتم خرداد ماه ۱۴۰۲)]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718788-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718788-%D8%B3%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز هفتم خرداد ۱۴۰۲، ۳۰ میلیون ۵۸۶ هزار تومان است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز  هفتم خرداد ۱۴۰۲، ۳۰ میلیون ۵۸۶ هزار تومان است.

همچنین قیمت نیم سکه ۱۶ میلیون ۶۰۰ هزار تومان؛  قیمت ربع سکه ۱۱ میلیون ۱۰۰  هزار تومان و سکه یک گرمی ۶ میلیون ۶۰۰ هزار تومان است.

]]>
Sun, 28 May 2023 10:38:47 +0000
<![CDATA[۲۹ محصول ایران خودرو ارزان شد / مقاومت پژو ۲۰۷ برقی برای کاهش قیمت + لیست کامل]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718774-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718774-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%BE%DA%98%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 درحالی که همه محصولات ایران خودرو امروز کاهش قیمت ۳ الی ۴۵ میلیون تومانی ثبت کردند. پژو ۲۰۷ برقی بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۶۸۰ میلیون تومان قیمت خورد.

   با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروهای ایران خودرو به دست خواهید آورد.​

]]>
Sun, 28 May 2023 10:31:09 +0000
<![CDATA[جدیدترین قیمت برنج پاکستانی و هندی + جدول پرفروش ها]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-204/718758-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C-204/718758-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%BE%D8%B1%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7 در این خبر قیمت انواع برنج پاکستانی و هندی موجود در بازار را بررسی کرده ایم.

به گزارش اقتصادآنلاین، بر اساس جدیدترین قیمت برنج پاکستانی و هندی، کیسه ۱۰ کیلوگرمی برنج هندی خاطره  به ۶۱۵ هزارتومان فروخته می شود.

قیمت برنج پاکستانی درجه یک نفیس در کیسه ۱۰ کیلویی هم به ۷۶۰هزارتومان رسیده است. برای خرید ۱۰ کیلو برنج هندی محسن باید ۵۵۹هزارتومان پرداخت کنید.

]]>
Sun, 28 May 2023 09:45:34 +0000
<![CDATA[شاسی بلند مونتاژی ۵۰ میلیون ارزان شد + جدول]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718719-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718719-%D8%B4%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AA%D8%A7%DA%98%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84 قیمت لاماری ایما مدل ۱۴۰۲ با کاهش ۵۰ میلیون تومانی ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان شد مدل ۱۴۰۱ این خودرو نیز با کاهش ۵۰ میلیون تومانی ۲ میلیارد و ۵۰ میلیون شد.

با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودرو لاماری به دست خواهید آورد.

]]>
Sun, 28 May 2023 09:30:00 +0000
<![CDATA[ریزش دسته جمعی در بازار خودرو / آخرین قیمت انواع خودرو در بازار؛ یکشنبه ۷ خرداد + جدول قیمت کامل ]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718769-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3-213/718769-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D8%B4-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84 امروز قیمت همه خودروها کاهشی بود و هیچ خودرویی افزایش قیمت ثبت نکرد. محصولات مدیران خودرو بیشترین کاهش قیمت ها را ثبت کردند و تیگو 8 پرومکس با ریزش 80 میلیونی بیش از سایر خودروها ارزان شده است.

  با مطالعه جدول زیر اطلاعات کاملی درباره قیمت روز انواع خودروها در بازار به دست خواهید آورد.​

]]>
Sun, 28 May 2023 09:01:32 +0000
<![CDATA[ریال عربستان ۱۳ هزار و ۸۸۸ تومان شد (۷ خرداد ماه ۱۴۰۲)]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718764-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718764-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 قیمت ریال عربستان امروز ۱۳ هزار و ۸۸۸ تومان اعلام شد.

به گزارش اقتصادآنلاین، قیمت ریال عربستان در بازار آزاد ارز امروز، ۱۳ هزار و ۸۸۸ تومان اعلام شد. که نسبت به روز گذشته افزایش داشته است.

ریال سعودی واحد پول عربستان می باشد. هر ریال عربستان به ۱۰۰ هلاله تقسیم می‌شود و هر ۵ هلال برابر با یک قرش است. کد اختصاری ریال عربستان SAR است.

]]>
Sun, 28 May 2023 08:50:54 +0000
<![CDATA[یورو ۵۵ هزار و ۷۹۰ تومان شد (۷ خرداد ماه ۱۴۰۲)]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718763-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718763-%DB%8C%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 قیمت یورو امروز در بازار آزاد ارز تهران ۵۵ هزار و ۷۹۰ تومان است.

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، «یورو» یکای پول کشورهای منطقه یورو است. هر یورو به ۱۰۰ سنت تقسیم می‌شود.

قیمت یورو امروز در بازار آزاد ارز تهران ۵۵ هزار و ۷۹۰ تومان است.

]]>
Sun, 28 May 2023 08:50:49 +0000
<![CDATA[درهم ۱۴ هزار و ۱۶۳ تومان شد (۷ خرداد ماه ۱۴۰۲)]]> info@eghtesadonline.com (eghtesadonline) https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718762-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 https://www.eghtesadonline.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%86%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-7/718762-%D8%AF%D8%B1%D9%87%D9%85-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87 قیمت درهم امروز در بازار آزاد ارز تهران ۱۴ هزار و ۱۶۳ تومان است.

به گزارش سرویس طلا و ارز اقتصادآنلاین، درهم واحد پول کشور امارات متحده عربی است.

کانون صرافان قیمت امروز درهم را ۱۳ هزار و ۶۹۷ تومان برای خرید و ۱۴ هزار و ۹۷۶ تومان برای فروش اعلام کرده است.

]]>
Sun, 28 May 2023 08:45:29 +0000