اکبر کمیجانی

اقتصاددان

عنوان شغل

قائم مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

عضو شوراي پژوهشي دانشگاه تهران

عضو شوراي آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشكده اقتصاد

سرپرست پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

مدرک تحصیلی

کارشناسی تعاون شهری از دانشگاه تهران 1355

 

کارشناسی ارشد اقتصاد پولی و مالی از دانشگاه ویسکانسین میلواکی1358

 

دکتری اقتصاد از ویسکانسین - میلواکی 1362

 

سوابق اجرایی

عضو هيات مديره بانك خاورميانه  - از آبان 1391 تا شهریور 1392

 

معاون اقتصادي بانك مركزي ج.ا.ا ايران - ازخرداد1377 تا آبان 1386

 

معاون پژوهشي دانشكده اقتصاد - ازآبان 1386

 

عضو شوراي بررسيهاي اقتصادي رياست ج.ا.ا- (آيت ا... هاشمي رفسنجاني)76-1374

 

مشاور اقتصادي معاونت امور اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي- 1376-1369

 

عضو هيات مميزه دانشگاه تهران- 1377-1374

توضیحات

کتابهای تالیفی

  • کمیجانی، اکبر. "اصول و معیارهای تخصیص ارز در راستای تحقق اهداف اقتصاد کلان." : وزارت امور اقتصادی و امور دارایی، 1373.
  • کمیجانی، اکبر. "ارزیابی اقتصادی مناطق آزاد تجاری و صنعتی." : وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1373.
  • کمیجانی، اکبر. "تحلیلی پیرامون مبانی نظری تجارت -تجربه عملی الحاق برخی از کشورها به گات ( یا WTO) و بررسی مقدماتی آثار اقتصادی الحاق ایران به آن." : وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374.
  • کمیجانی، اکبر. "سیاستهای پولی مناسب در راستای تثبیت فعالیتهای اقتصادی." : وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1374.
  • کمیجانی، اکبر. "ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران." : وزارت امور اقتصادی و دارایی، 1382.
  • کمیجانی، اکبر، حمید پاداش ، علی صادقین و بهروز احمدی حدید . "بهره وری و رشد اقتصادی در برنامه چهارم و سند چشم انداز." : پژوهشکده پولی و بانکی، 1390.

کتابهای ترجمه شده

  • کمیجانی، اکبر و اکبر قاضوی زاده . "تحلیل اقتصادی، نظریه و کاربرد (اقتصاد خرد)." : انتشارات دانشگاه تهران، 1378.
  • کمیجانی، اکبر، محمود مشهدی‌احمد و ناهید پوررستمی . "پول، بهره و بانکداری در توسعه اقتصادی." : موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، 1390.
  • کمیجانی، اکبر، حسین توکلیان و مجتبی حائری. "اقتصاد کلان - یک رویکرد جدید - ویرایش اول کانادایی (جلد اول: رشد و نوسانات اقتصادی)." تهران: انتشارات دانشگاه تهران، 1392.