{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

اقتصاددانان ایرانی + لیست الفبایی

غلامعلی فرجادی

اقتصاددان

توضیحات

غلام علی فرجادی سال 1327 در اراک متولد شد. سال 1350 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران لیسانس گرفت . برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و اقتصاد را در مقطع فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه نیویورک خواند. پس از بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه مشغول شد. دروس رشد و توسعه اقتصادی،اقتصادخرد،اقتصاد مهندسی ،اقتصاد آموزش واقتصاد کار و نیروی انسانی را تدریس کرد و راهنمایی و مشاوره ‌ده‌ها پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا را بر عهده گرفته است. او از سال 59 تا 60 کارشناس ارشد دفتر جمعیت و نیروی انسانی، سازمان برنامه و بودجه و فاصله سالهای 60 تا 62 معاون برنامه‌ریزی مدیریت آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه شد. از سال 62 تا 74 به عضویت هیات علمی دانشگاه مازندران درآمد و مدتی مدیر گروه اقتصاد و دوره ای نیز معاون آموزشی این دانشگاه بود.از سال 74 تا کنون با مرتبه دانشیاری هیات علمی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه است. در این دوران مشاور رئیس مؤسسه ،معاون پژوهشی مؤسسه ،قائم مقام و معاون هماهنگی و معاون آموزشی مؤسسه مذکور را نیز در سابقه شغلی خود دارد. در سالهای 79 تا 81 رئیس مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه بوده است. از وی تا به حال چند جلد کتاب به تالیف و ترجمه درآمده است که می توان به توسعه اقتصادی در جهان سوم ، واژه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه اشاره نمود.

او از جمله اقتصاددانانی است که در حوزه اقتصاد فقر، به طور قاطعانه از ایده «توانمندسازی» (Empowerment) حمایت می کند و معتقد است که کلیدی ترین برنامه هایی که می تواند از جانب دولت و نیز سازمان های غیردولتی به ریشه کنی فقر منجر شود، برنامه هایی هستند که بر توانمندسازی پایدار فقرا و تلاش بر خودکفایی درآمدی آنها تمرکز دارند. وی مشابه سایر اقتصاددانان حامی «توانمندسازی فقرا»، دو رکن کلیدی «توسعه آموزش» و نیز «توسعه بهداشت و سلامت» را، زیربنایی مهم برای توانمندسازی پایدار خانوارهای فقیر می داند.

تحصیلات

دکتری اقتصاد، دانشگاه نیویورک کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه نیویورک کارشناسی اقتصاد، دانشگاه تهران

سوابق شغلی

کارشناس ارشد دفتر دفتر جمعیت و نیروی انسانی، سازمان برنامه و بودجه (1360-1359) معاون برنامه‌ریزی مدیریت آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه (1362-1360) هیات علمی دانشگاه مازندران (1374-1362) مدیر گروه اقتصاد و معاون آموزشی دانشگاه مازندران هیات علمی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه (1375 تا کنون) مشاور رئیس مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه قائم مقام و معاون هماهنگی و معاون آموزشی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه رییس موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه (1381-1379)

تالیفات و ترجمه

توسعه اقتصادی در جهان سوم واژه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

لینک‌های دیگر

صفحه دکتر غلامعلی فرجادی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

  • غلامعلی فرجادی تحلیل کرد

    غلامعلی فرجادی، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به جوانب اقتصادی انتخاب ترامپ به‌عنوان رییس‌جمهور امریکا و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران پرداخت.

  • غلامعلی فرجادی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده، به تشریح عوامل این کاهش پرداخت.