{{weatherData.name}} {{weatherData.weather.main}} C {{weatherData.main.temp}}

غلامعلی فرجادی

اقتصاددان

توضیحات

غلام علی فرجادی سال 1327 در اراک متولد شد. سال 1350 در رشته اقتصاد دانشگاه تهران لیسانس گرفت . برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت و اقتصاد را در مقطع فوق لیسانس و دکتری در دانشگاه نیویورک خواند. پس از بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه مشغول شد. دروس رشد و توسعه اقتصادی،اقتصادخرد،اقتصاد مهندسی ،اقتصاد آموزش واقتصاد کار و نیروی انسانی را تدریس کرد و راهنمایی و مشاوره ‌ده‌ها پایان‌نامه کارشناسی ارشد و دکترا را بر عهده گرفته است. او از سال 59 تا 60 کارشناس ارشد دفتر جمعیت و نیروی انسانی، سازمان برنامه و بودجه و فاصله سالهای 60 تا 62 معاون برنامه‌ریزی مدیریت آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه شد. از سال 62 تا 74 به عضویت هیات علمی دانشگاه مازندران درآمد و مدتی مدیر گروه اقتصاد و دوره ای نیز معاون آموزشی این دانشگاه بود.از سال 74 تا کنون با مرتبه دانشیاری هیات علمی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه است. در این دوران مشاور رئیس مؤسسه ،معاون پژوهشی مؤسسه ،قائم مقام و معاون هماهنگی و معاون آموزشی مؤسسه مذکور را نیز در سابقه شغلی خود دارد. در سالهای 79 تا 81 رئیس مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه بوده است. از وی تا به حال چند جلد کتاب به تالیف و ترجمه درآمده است که می توان به توسعه اقتصادی در جهان سوم ، واژه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی، درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی و اصلاحات اقتصادی در کشورهای درحال توسعه اشاره نمود.

او از جمله اقتصاددانانی است که در حوزه اقتصاد فقر، به طور قاطعانه از ایده «توانمندسازی» (Empowerment) حمایت می کند و معتقد است که کلیدی ترین برنامه هایی که می تواند از جانب دولت و نیز سازمان های غیردولتی به ریشه کنی فقر منجر شود، برنامه هایی هستند که بر توانمندسازی پایدار فقرا و تلاش بر خودکفایی درآمدی آنها تمرکز دارند. وی مشابه سایر اقتصاددانان حامی «توانمندسازی فقرا»، دو رکن کلیدی «توسعه آموزش» و نیز «توسعه بهداشت و سلامت» را، زیربنایی مهم برای توانمندسازی پایدار خانوارهای فقیر می داند.

تحصیلات

دکتری اقتصاد، دانشگاه نیویورک کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه نیویورک کارشناسی اقتصاد، دانشگاه تهران

سوابق شغلی

کارشناس ارشد دفتر دفتر جمعیت و نیروی انسانی، سازمان برنامه و بودجه (1360-1359) معاون برنامه‌ریزی مدیریت آموزش عالی، سازمان برنامه و بودجه (1362-1360) هیات علمی دانشگاه مازندران (1374-1362) مدیر گروه اقتصاد و معاون آموزشی دانشگاه مازندران هیات علمی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه (1375 تا کنون) مشاور رئیس مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه معاون پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه قائم مقام و معاون هماهنگی و معاون آموزشی مؤسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه رییس موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی و توسعه (1381-1379)

تالیفات و ترجمه

توسعه اقتصادی در جهان سوم واژه‌های اقتصادی و برنامه‌ریزی درآمدی بر نظریه‌های رشد و توسعه اقتصادی اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه

لینک‌های دیگر

صفحه دکتر غلامعلی فرجادی در موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی

  • آمارهای رسمی نشان می‌دهد در آمد ملی در سال ۹۲ به میزان ۲۰‌درصد کاهش یافته بود و این کاهش درآمد ملی و اعمال تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران اثرات نامطلوبی بر سطح رفاه جامعه بر ‌جای گذاشت.

  • در بسیاری از موارد، مشاهده شده است برخی رسانه‌های خبری با طرح سوالاتی از مردم در مورد تغییر قیمت‌ها یا وضعیت رونق اقتصادی در جامعه، شبهاتی را در رابطه با کیفیت آمارهای منتشر شده، نرخ تورم و رشد اقتصادی مطرح ساخته‌اند، در حالی که بسیاری از متغیرهای اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی، شاخص‌های عمومی و معدلی از وضعیت اقتصادی کشورها به شمار می‌آیند و تغییرات این شاخص‌ها و آمارها لزوما واجد آثاری یکسان برای تمامی طبقات و گروه‌های اجتماعی و اقتصادی نیست.

  • غلامعلی فرجادی تحلیل کرد

    غلامعلی فرجادی، اقتصاددان و عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به جوانب اقتصادی انتخاب ترامپ به‌عنوان رییس‌جمهور امریکا و تاثیرات آن بر اقتصاد ایران پرداخت.

  • غلامعلی فرجادی با اشاره به اینکه نرخ مشارکت اقتصادی از حدود ۴۰ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۳۷ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده، به تشریح عوامل این کاهش پرداخت.