محمد رضا فرزین

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل بانک ملی ايران

مدرک تحصیلی

  • کارشناسی اقتصاد نظری  (دانشگاه شهید بهشتی تهران)
  • کارشناسی ارشد گرایش اقتصاد سنجی (دانشگاه تهران)
  • دکترای اقتصاد در گرایش بخش عمومی و تجارت جهانی (دانشگاه علامه طباطبایی)

سوابق اجرایی

  • مدیرعامل و عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ایران (۸ خرداد ۱۳۹۱ تا ۱۴ مهر ۱۳۹۲)
  • مدیرعامل بانک کارآفرین (آذر ۹۸ تا آبان ۱۴۰۰)
  • عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
  • عضو شورای پول و اعتبار
  • معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

اخبار مرتبط