احمد بهاروندی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل بانک کارآفرین

مدرک تحصیلی

دکترای اقتصاد گرایش پولی (دانشگاه پیام نور)

سوابق اجرایی

عضو هیات‌ مدیره و معاون مدیرعامل در امور توسعه سرمایه انسانی بانک کارآفرین

کارشناس اقتصادی دفتر همکاری‌های فناوری ریاست جمهوری

کارشناس اعتباری صندوق مالی توسعه تکنولوژی ایران

محقق حوزه بانکی و همکار پژوهشی در بانک‌های مختلف کشور

عضو کمیته عالی تامین مالی SME و شرکت‌های دانش بنیان بانک پارسیان

عضو کمیته حسابرسی گروه داده‌پردازی بانک پارسیان

مشاور مدیرعامل بانک انصار

مدرس دانشگاه

 

اخبار مرتبط