مدیران ایرانی + لیست الفبایی

علی بهادری جهرمی

مدیر

مدرک تحصیلی

دکتری حقوق عمومی؛ دانشگاه تهران

 

سوابق اجرایی

رییس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

رییس سازمان بسیج حقوقدانان کشور از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

رییس سازمان بسیج حقوقدانان تهران از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷

مسئول دبیرخانه فعالیت‌های بین المللی دانشجویی از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸

رییس مجمع عالی سازمان بسیج حقوقدانان تهران بزرگ از سال ۱۳۹۹

عضو کمیسیون حقوقی سازمان بازرسی کل کشور

عضو کمیسیون تطبیق مقررات سازمان بازرسی کل کشور

عضو هیات اندیشه ورز دیوان عدالت اداری

عضو مجمع مشورتی حقوقی پژوهشکده شورای نگهبان

مدیر دفتر مطالعاتی نظام سازی اسلامی و عضو شورای پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان از ۱۳۹۱

عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام ۹۶ تا ۹۷

نماینده سازمان‌های مردم نهاد در ستاد توان افزایی و حمایت از سازمان های مردم نهاد شورای شهر تهران

عضو کمیته قوانین و مقررات سازمان اوقاف و امور خیریه کشور

رییس هیات مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی

مدیر داخلی و قائم مقام سردبیر ۲ نشریه علمی ترویجی و تخصصی

مسئول، دبیرعلمی و دستیار دبیرعلمی ۷ همایش ملی و بین‌المللی

مشاور حقوقی در نهادها و سازمان‌های عمومی و خصوصی متعدد

سوابق علمی

عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران با درجه ممتاز

تدوین، مشارکت در تدوین و ترجمه ۴۰ عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و….

نظارت علمی بر بیش از ۲۰ کتاب تخصصی و مجموعه مقالات

کارشناس دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۱ و همکاری بعدی

چاپ بیش از ۳۰ عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی پژوهشی، علمی ترویجی و تخصصی

مدیریت یا مشارکت در انجام بیش از ۱۵ پروژه تحقیقاتی و طرح پژوهشی

تدوین یا نظارت بر تدوین بیش از ۱۰۰ گزارش پژوهشی و کارشناسی

تدریس در مقاطع کارشناسی،‌ کارشناسی ارشد و دکتری از سال ۱۳۸۷

راهنمایی و مشاوره ده‌ها پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

توضیحات

علی بهادری احمدی جهرمی زاده ۲۰ شهریور ۱۳۶۴ در گلپایگان است. وی از سوی سید ابراهیم رییسی و هیات وزیران در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰ به سمت سخنگوی دولت منصوب شد. وی دانش‌آموخته حقوق دانشگاه تهران، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس است که پیش از این ریاست مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه را برعهده داشته‌است.

 

اخبار مرتبط