عطالله معروفخانی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل فولاد هرمزگان جنوب

سوابق اجرایی

رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات وزارت صمت

 

  • در اردیبهشت ماه و برای دومین ماه متوالی رقم خورد؛

    مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اعلام ثبت رکورد ماهیانه در واحد احیا مستقیم، ثبت این رکورد را به همکاران و ذینفعان فولاد هرمزگان تبریک گفت.

  • مدیرعامل فولاد هرمزگان در جلسه معارفه بر سه اصل تاکید کرد:

    عطاالله معروخانی ضمن تشکر از تلاش های صورت گرفته در شرکت فولاد هرمزگان و تبریک روز کارگر با تاکید بر نقش کارگران در صنعت و تولید گفت : کارگران، شریف ترین و زحمتکش ترین طبقه اجتماع هستند و دست و بازوی پر توان و تلاش گر و همت والای آنها ،باعث گردش چرخه های صنعت و تولید در جامعه می شود.