علیرضا بلگوری

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل بانک اقتصادنوین

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

عضو هیات‌مدیره بانک مسکن

نایب‌ رییس و عضو هیات‌ مدیره گروه مالی مسکن

عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

 رییس هیات‌ مدیره شرکت سرمایه‌گذاری مسکن

 عضو هیات‌ مدیره شرکت پایدار ایرانیان

معاون مدیرعامل بانک اقتصاد نوین در امور وصول و حقوقی