محمد رضوانی فر

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت ویتانا

مدرک تحصیلی

لیسانس و فوق لیسانس اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع)

دکتری مدیریت بازرگانی با گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

 

سوابق اجرایی

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(شستا)

عضو هیات مدیره و مدیرعامل هلدینگ تامین دارویی (تیپیکو)

مدیرعامل گروه سرمایه گذاری البرز

مدیرعامل شرکت پخش البرز

نایب رییس هیات مدیره لیزینگ پارسیان

عضو هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا

عضو هیات مدیره شرکت دارویی برکت

عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پارس شهروند

عضو هیات مدیره و مدیرعامل دانشگاه کار

 

 

توضیحات

سوابق آموزشی و پرورشی

 عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)

عضو هیات علمی دانشگاه کار

دبیر علمی کنفرانس های صنعت پخش

دبیر علمی کنفرانس مدیریت بازاریابی

راهبری و مشاوره در 21 پایان نامه کارشناسی ارشد

 ارائه 5 مقاله علمی تخصصی و تالیف یک کتاب و 3 ترجمه