مدیران ایرانی + لیست الفبایی

عباس علی آبادی

مدیر

عنوان شغل

مدیر عامل اجرایی گروه مپنا

مدرک تحصیلی

 کارشناسی با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مکانیک با گرایش تبدیل انرژی از دانشگاه‌های صنعتی شریف و دانشگاه تهران

دکترای مهندسی مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با گرای

سوابق اجرایی

فعالیت در جهاد سازندگی،

مشارکت در اجرا و مدیریت پروژه‌های نیروگاهی کرخه و کارون ۳،

مدیریت‌عاملی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران و معاونت وزیر نیرو در امور برق و انرژی

مدرس دروس مختلف مهندسی مکانیک و مباحث مرتبط با موتورهای احتراق داخلی (توربین‌های گازی) در دانشگاه‌های مختلف

ریاست دانشگاه صنعتی مالک اشتر