علی خطیبی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل و رییس هیات مدیره شرکت راهسازی و معدنی مبین

مدرک تحصیلی

لیسانس مهندسی عمران با گرایش عمران از پلی تکنیک تهران              

سوابق اجرایی

معاون بندری و امور خزر سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی انزلی

مدیر عامل و رییس هیات مدیره شرکت ساختمانی ساراتل ایران

مدیر عامل و عضو هیات مدیره شرکت بین المللی ارسا ساختمان

مدبرعامل و نایب رییس هیات مدیره شرکت ساختمان و نصب صنایع و معادن پارس (پامیکو)

معاون عمرانی و زیر بنایی سازمان منطقه آزاد کیش

مدیر پروژه های عمرانی و معاون مدیر عامل شرکت فاطر کوثران جنوب

ایمیل

Ali.khatibi@mobinco.com