مدیران ایرانی + لیست الفبایی

محمدعلی شریفی‌نیا

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت کارگزاری مبین سرمایه

مدرک تحصیلی

دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی

سوابق اجرایی

مدیرعامل کارگزاری مبین سرمایه

عضو هیئت مدیره کارگزاری مبین سرمایه

مدیر فروش شرکت صنیع کاوه