مرتضی کاظمی

اقتصاددان

عنوان شغل

پژوهشگر و تحلیل‌گر اقتصادی

مدرک تحصیلی

دانش آموخته رشته های مدیریت و اقتصاد تا مقطع دکتری است

مدرک دکترای اقتصاد از یوپی ام مالزی

سوابق اجرایی

روزنامه نگارو پژوهشگر اقتصادی