ابراهیم سوزنچی کاشانی

اقتصاددان

عنوان شغل

معاون خط مشی گذاری ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی

مدرک تحصیلی

دارای مدرک کارشناسی برق الکترونیک، از دانشگاه صنعتی شریف در سال 81

کارشناسی ارشد MBA در سال 84 از همین دانشگاه صنعتی شریف

در سال 84 در دوره دکترای مشترک سیاستگذاری علم و تکنولوژی مابین دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه ساسکس وارد گردید&a

سوابق اجرایی

  از سال 1392 به عنوان هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف

 قائم مقام پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت در دانشگاه شریف