مدیران ایرانی + لیست الفبایی

عزت الله اکبری تالار پشتی

مدیر

عنوان شغل

 سیاستمدار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر

مدرک تحصیلی

لیسانس حقوق از دانشگاه شهید بهشتی -

فوق لیسانس حقوق خصوصی -

دکترای حقوق بین‌الملل، در حال دفاع

سوابق اجرایی

نماینده ادوار پنجم و هشتم مجلس شورای اسلامی

رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

رئیس فراکسیون سرمایه گذاری خارجی مجلس شورای اسلامی

رئیس سازمان صنایع و معادن استان تهران

نماینده قوه مقننه در کمسیون حفاظت و توسعه صنایع ایران

عضو کمسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی

نماینده قوه مقننه در شورای عالی اشتغال

عضو هیات مدیره سازمان مدیریت صنعتی ایران

مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت

مشاور ارشد اجرایی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران