محمدهادی سبحانیان

مدیر

عنوان شغل

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد

سرپرست معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد

 

 

 

مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی اقتصاد پولی؛ دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی؛ دانشگاه تهران

کارشناسی علوم اقتصادی نظری؛ دانشگاه علامه طباطبایی

سوابق اجرایی

معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

کارشناس اقتصادی مرکز پژوه‌شهای مجلس شورای اسلامی

مشاور دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی

همکاری با معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

همکاری با دبیرخانه شورای عالی رفاه

عضو کمیته علمی کنگره ملی اقتصاد مقاومتی

عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی