احسان محمد زاده

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

فارغ‌التحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در رشته علوم اقتصادی، گرایش اقتصاد نظری

 

سوابق اجرایی

در مرداد ماه سال ۱۳۹۴ به اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاستگذاری پیوست