سید مهدی حسینی دولت آبادی

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران

سوابق اجرایی

عضو اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری