مرتضی زمانیان

اقتصاددان

مدرک تحصیلی

 

دکتری اقتصاد؛ دانشگاه باکنی ایتالیا

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 کارشناسی مهندسی صنایع؛ دانشگاه صنعتی شریف

 

سوابق اجرایی

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عضو هیات مدیره اندیشکده مطالعات حاکمیت و سیاست‌گذاری

مشاور طرح بازنگری قانون بانکداری کشور

 مسئول نگارش بخش "ورشکستگی بانک‌ها"، اندیشکده مطالعات حاکمیت

طرح بازنگری وظایف "سازمان‌های تخصصی کشور" (ذیل لایحه تدوین نظام تنظیم‌گری در هیئت دولت)

همکار در تهیه سند ملی و نقشه راه توسعه فناوری پیل سوختی در کشور

مسئول تیم علمی پروژه طراحی توربین دو مگاواتی ملی و همکار در سند توسعه باد در کشور 

مسئول طراحی مدل کارکردی نظام توسعه قرآنی در ستاد توسعه فرهنگ قرآنی شورای عالی انقلاب

 

مقالات

 وصول مطالبات بانکی از بخش خصوصی در لایحه ششم توسعه

بررسی تاثیرات وقایع اقتصادی مهم دهه اخیر بر رفتار سپرده‌گذاران بانکی در اقتصاد ایران

بررسی و اثبات ابتکاری روش مجارستانی در حل مساله تخصیص و کاربرد آن

مدل شبیه‌سازی مکان‌یابی هاب برای خطوط هوایی با در نظر گرفتن باندهای فرود - پرواز در جهت کاهش ازدحام

تحلیل مدل های پیاده‌سازی استراتژی و انتخاب مدل مناسب در حوزه فناوری - مطالعه موردی توسعه فناوری پیل سوختی در ایران

ارائه مدل تدوین مأموریت در سازمان های عمومی و غیرانتفاعی