علی صحرایی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل بورس تهران

مدرک تحصیلی

مدرک کارشناسی حسابداری از دانشگاه صنعت نفت

مدرک کارشناسی ارشد را از دانشگاه علامه طباطبایی

مدرک دکترای حرفه ای عالی مدیریت کسب و کار با گرایش حسابداری (DBA)

سوابق اجرایی

مرداد ۷۷ در سازمان کارگزاران بورس در سمت کارشناسی مدیریت بررسی سهام و طرح ها

اردیبهشت ۸۱ در سمت کارشناس مسئول بازرسی و بازار

مرداد ۸۳ در سمت کارشناس مسئول عملیات و نظارت بر بازار

اسفند ۸۵ با سمت مدیر بازار به فعالیت خود در بورس تهران ادامه داد

آذر ۹۰ تاکنون معاونت بازار را برعهده داشته است

خرداد ۹۵ به عضویت هیات مدیره فرابورس در آمده است