حسن قالیباف اصل

مدیر

عنوان شغل

مشاور وزیر اقتصاد در امور تأمین مالی

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.

دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱

سوابق اجرایی

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

دومین مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۷-۱۳۸۷)

ریاست دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی

کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

کارشناس اعتبارات خارجی بانک توسعه صادرات ایران

کارشناس صادرات شرکت سیمان فارس و خوزستان

عضو هیئت مدیره شرکت‌های تامین سرمایه امین، تراکتورسازی ایران و سرمایه‌گذاری سپه

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

دبیر علمی سومین همایش تامین مالی