حسن قالیباف اصل

مدیر

عنوان شغل

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۱.

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۳.

دکتری مدیریت مالی، دانشگاه تهران، ۱۳۸۱

سوابق اجرایی

ریاست دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت مدیریت سرمایه‌گذاری امید

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری ایرانیان

مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری بوعلی

کارشناس سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر

کارشناس اعتبارات خارجی بانک توسعه صادرات ایران

کارشناس صادرات شرکت سیمان فارس و خوزستان

عضو هیئت مدیره شرکت‌های تامین سرمایه امین، تراکتورسازی ایران و سرمایه‌گذاری سپه

دومین مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران (۱۳۹۷-۱۳۸۷) ،

عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا

دبیر علمی سومین همایش تامین مالی