حسین امین دخت

اقتصاددان

عنوان شغل

مدير عامل و عضو هيئت مديره هلدينگ قند ثابت خراسان

مدرک تحصیلی

۱:دانشجوی دکترای مهندسی مالی دانشگاه علوم تحقیقات تبریز

۲:کارشناسی ارشد مدیریت مالی

۳:کارشناسی حسابداری

سوابق اجرایی

۱:استاد دانشگاه

۲:مدیریت امور مجامع و ارزیابی عملکرد شرکت های گروه سایپا

۳:معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری هلدینگ سلیم وابسته به شرکت ایران خودرو

۴:معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری ایرانیان

۵:عضو هیئت مدیره هلدینگ قند ثابت خراسان

۶:عضو هیئت مدیره شرکت معادن منگنز ایران

۷:مسئول معاملات تالار اختصاصی کارگزاری بورس بیمه ایران

۸:مسئول معاملات تالار اختصاصی کارگزاری بانک کشاورزی در بورس منطقه ای استان اردبیل

۹:سمت مشاوره در چندین شرکت سرمایه گذاری

۱۰:سمت مشاوره در چندین شرکت تولیدی