حسن خلج طهرانی

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع (برنامه ریزی و تجزیه و تحلیل سیستم) در سال 1373

کارشناسی  ارشد مهندسی صنایع در سال 1375

دکتری  مدیریت استراتژیک در سال 1397

گذراندن دوره های بلند مدت "مهندسی مالی و ریسک" در سازمان

سوابق اجرایی

   بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان قانم مقام صندوق تامین اشتغال جانبازان از 1371 لغایت 1373

    طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی وزارت صنعت ، معدن و تجارت ( صنایع و معادن سابق ) به عنوان مدیر واحد مهندسی و کنترل پروژه از 1373 لغایت 1377

   مرکز تحقیقات خودکفایی ایران  به عنوان مدیر کارآفرینی از 1377 لغایت 1381

    سازمان توسعه و نوسازی صنایع معادن و معادن ایران (IMIDRO) به عنوان مدیر توسعه سرمایه گذاری و خصوصی سازی از 1381 لغایت 1392

   شرکت ملی فولاد ایران (NISCO) به عنوان عضو هیات مدیره و معاون مالی و اقتصادی از 1392 لغایت 1395

   منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس (PGSEZ) به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل از 1395 لغایت ادامه دارد

    عضو هیئت امناء دانشگاه هرمزگان با حکم وزیر علوم ، تحقیقات و فن آوری از سال 1397 لغایت ادامه دارد

    عضو هیئت مدیره شرکت فولاد خوزستان

    عضو هیئت مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی

   عضو هیئت مدیره شرکت فولاد میانه

  عضو هیئت مدیره شرکت فولاد نی ریز