بهرام شکوری

مدیر

عنوان شغل

مدیرعامل شرکت راهسازی و معدنی مبین

مدرک تحصیلی

دکتری مديريت بازرگاني، گرايش بازاریابی بين‌الملل

سوابق اجرایی

رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

 رییس هیات مدیره شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد

عضو هیات مدیره خانه معدن ایران

عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادر كنندگان محصولات معدني ايران

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاداسلامی